Αρχική Σελίδα

Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Αιτημάτων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ).

Μπορείτε να επιλέξετε μια από προσφερόμενες ηλεκτρονικές αιτήσεις από το μενού.

Αν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει κάποια υπηρεσία, τότε σας έχει αποσταλεί ένας κωδικός πρόσβασης, και θα πρέπει να συνδεθείτε με αυτόν για να δείτε τις αιτήσεις σας και να υποβάλλετε νέες.

Παρουσίαση Έργου

Η Γ.Ε.Ν.Ε. υλοποίησε την πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση-επέκταση εφαρμογής και βάσης δεδομένων, καθώς και ψηφιοποίησης-καταχώρησης δεδομένων στη βάση και ανάδειξης-αξιοποίησης τους, αρχείων της κεντρικής υπηρεσίας του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και 12 Λιμενικών Αρχών», και κωδικό MIS 457040, η οποία εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία-Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος», «Αττική» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εγγράφων και γνώσης, βασιζόμενο στην πλατφόρμα Xerox Docushare . Στόχος του συστήματος είναι η ανάδειξη και αξιοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας μέσα από την ψηφιοποίηση και εισαγωγή του φυσικού αρχείου. Το φυσικό αρχείο που ψηφιοποιήθηκε, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, αποτελείται από τα αρχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και των λιμενικών αρχών και περιλαμβάνει όγκο εγγράφων που αφορούν στην επαγγελματική κατάσταση και διαδρομή της οικογένειας των ναυτικών εργαζομένων στην ακτοπλοΐα και ναυτιλία.

Η εξυπηρέτηση της ομάδας των πολιτών-εργαζομένων στη θάλασσα μέσω της παρούσας διαδικτυακής πύλης, εξοικονομεί χρόνο, άνεση και πόρους μετακινήσεων απαλλάσσοντάς τους από την αναγκαιότητα φυσικής τους παρουσίας στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές. Πέραν της πρόσβασης στο γενικό (ενημερωτικό) περιεχόμενο, οι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν και να διαχειριστούν τα προσωπικά τους στοιχεία, εφόσον έχουν επιτυχώς αυθεντικοποιηθεί από το σύστημα.

Παράλληλα, για τα στελέχη της υπηρεσίας, το σύστημα προσφέρει υπηρεσίες για την ψηφιοποίηση εγγράφων, την τεκμηρίωσή τους και τη συνεργατική χρήση σχετική με τα ψηφιοποιημένα έγγραφα, παρέχοντας ένα εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης της γνώσης, μέσω της σύγχρονης πλατφόρμας Xerox Docushare.